Favorites

Uslovi najma

Uslovi najma Rent a car

New City Car Beograd

Minimalno vreme korišćenja vozila je 2 dana.

Porez (PDV) za uslugu iznajmljivanja vozila je uključen u cenu najma.

Minimum 21 godine starosti i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.

U cenu iznajmljivanja vozila uključeno je Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrdjenog polisom obaveznog osiguranja. Takodje je uključeno i osiguranje vozača i svih putnika u vozilu do iznosa odredjenog u polisi osiguravajućeg društva.

Ovim osiguranjem nisu pokrivene štete na gumama i felnama kao ni oštećenja unutrašnjosti vozila nastala nepaznjom ili nebrigom.

U svim slučajevima koji nisu pokriveni navedenim osiguranjima ili koje osiguravajuće društvo ne prihvati da nadoknadi, Najmoprimac je dužan da Najmodavcu plati 100% iznosa štete.

Prelazak granice je dopušten uz dogovor sa najmodavcem.

Gorivo nije uključeno u cenu i svo utrošeno gorivo plaća Najmoprimac.